Digitest
Exam's digitale testen voor dysculie.

Er wordt in de Nederlandse literatuur over dyscalculie een gemeenschappelijk standpunt aangetroffen in de overtuiging dat  "iets basaals" de oorzaak is en dat een zwakke of lage intelligentie niet verward moet worden met het probleem.
In de Engelstalige literatuur (o.a. Geary, Dehaene, Piazza, Butterworth) met het accent op de (neuro) cognitieve psychologie treffen we een diepere uitwerking van deze basale oorzaken aan.
Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat het kunnen rekenen met concrete hoeveelheden een aangeboren eigenschap is, die zich onder gunstige omstandigheden kan ontwikkelen in onderwijs en opvoeding.
In verschillende culturen maken we op min of meer dezelfde wijze gebruik van deze aangeboren rekeneigenschap die bestaat uit de vaardigheid om snel hoeveelheden te kunnen onderscheiden en het verschil te zien tussen veel en weinig en het snel kunnen bepalen van hoeveelheden (numerosity). Dit vormt de basis van de rekenontwikkeling bij kinderen.
Exam Software is er in geslaagd om samen met dr. E. Harskamp (van de universiteit Groningen) en drs. N.J. Koopman een vijftal digitale testen op basis van bovenstaande inzichten voor dyscalculie te ontwikkelen.
Met deze digitale testen kunt u dyscalculie signaleren voor:


De testen zijn zeer instructief met spraak en geheel zelfstandig door een kind af te nemen. Op basis van de behaalde resultaten en de gemeten responsetijd worden er automatisch conclusies gegenereerd, zodat er direct duidelijkheid is over het wel of niet aanwezig zijn van indicaties voor dyscalculie.
Er is inmiddels een wetenschappelijke normering vastgesteld met behulp van een grote groep kinderen voor elke test met hulp van een tweetal wetenschappelijke onderzoeken door de Rijksuniversiteit Groningen.
Voor V.O. scholen is een test beschikbaar waarbij zelfs bij 16-jarigen nog dyscalculie gesignaleerd kan worden.
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4 en 5
  • Groep 6 t/m 8
  • V.M.B.O.