Exam's digitale testen voor dyscalculie.

Er wordt in de Nederlandse literatuur over dyscalculie een gemeenschappelijk standpunt aangetroffen in de overtuiging dat  “iets basaals” de oorzaak is en dat een zwakke of lage intelligentie niet verward moet worden met het probleem.
In de Engelstalige literatuur (o.a. Geary, Dehaene, Piazza, Butterworth) met het accent op de (neuro) cognitieve psychologie treffen we een diepere uitwerking van deze basale oorzaken aan.
Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat het kunnen rekenen met concrete hoeveelheden een aangeboren eigenschap is, die zich onder gunstige omstandigheden kan ontwikkelen in onderwijs en opvoeding.
In verschillende culturen maken we op min of meer dezelfde wijze gebruik van deze aangeboren rekeneigenschap die bestaat uit de vaardigheid om snel hoeveelheden te kunnen onderscheiden en het verschil te zien tussen veel en weinig en het snel kunnen bepalen van hoeveelheden (numerosity). Dit vormt de basis van de rekenontwikkeling bij kinderen.

Exam Software is er in geslaagd om samen met drs. N.J. Koopman en dr. E. Harskamp een viertal digitale testen op basis van bovenstaande inzichten voor dyscalculie te ontwikkelen.
Algemeen
lees meer>>